fbpx
Support
Contact
ContactSupport
Privacyverklaring WilroffReitsma sollicitanten

Privacyverklaring WilroffReitsma sollicitanten

Jouw privacy doet ertoe.

Onze gegevens
Wij zijn WilroffReitsma en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34067050. Wij zijn gevestigd op de Haarlemmerstraatweg 111, 1165MK Halfweg. Op de contactpagina vind je al onze contactgegevens

 1. Algemeen
  Dit privacy statement over de privacy van sollicitanten is van toepassing op persoonsgegevens van sollicitanten die WilroffReitsma verzamelt en verwerkt in het kader van de behandeling van sollicitaties. Met de term ‘verwerken’ wordt onder meer bedoeld: het vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en het wissen en vernietigen van persoonsgegevens. Dit privacy statement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop WilroffReitsma deze persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 2. Grondslagen voor verwerking
  De sollicitant geeft toestemming dat zijn of haar gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor de behandeling van zijn of haar sollicitatie. Het is in het gerechtvaardigd belang van WilroffReitsma om de sollicitant te beoordelen alvorens een aanbod van tewerkstelling te doen. In geval sprake is van een beslissing om de sollicitant aan te nemen, zijn de persoonsgegevens daarnaast noodzakelijk om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

 3. Gegevens die wij verzamelen en verwerken
  WilroffReitsma verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de sollicitant rechtstreeks, door middel van (motivatie)brieven, aangehechte CV’s en/of cijferlijsten, telefoongesprekken, e-mails en/of door middel van persoonlijke contacten. WilroffReitsma kan in het kader van de behandeling van sollicitaties onder meer de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
  - Identificatiegegevens en contactgegevens (bijv. achter- en voornaam, geboortedatum en - plaats, adres, telefoonnummer, e-mailadres, titels en geslacht);
  - Gegevens in verband met de professionele ervaring (bijv. gegevens over de loopbaan, arbeidsprestaties, arbeidsverleden en voormalige werkgevers), inclusief opgegeven referenties in het CV;
  - Gegevens in verband met de opleiding (bijv. diploma’s, certificaten, (buitenland)stages en bijzondere opleidingen);
  - Lidmaatschappen;
  - Talenkennis;
  - Eventuele andere persoonlijke gegevens die in verband met de uitoefening van de functie door de sollicitant tijdens de sollicitatie zijn medegedeeld of verstrekt; en
  - Alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die door de sollicitant aan WilroffReitsma worden verstrekt.
 1. Doeleinden van de verwerking
  Persoonsgegevens die door de sollicitant aan WilroffReitsma worden doorgegeven, worden door WilroffReitsma verzameld en verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:
  - Het in behandeling nemen van de sollicitatie voor een eventuele tewerkstelling;
  - Het mogelijk maken van een verantwoorde, efficiënte en effectieve
  sollicitatieprocedure.

 2. Rechten van sollicitanten
  Als sollicitant heb je de volgende rechten:
  - Recht op inzage;
  - Recht op vergetelheid;
  - Recht op rectificatie en aanvulling;
  - Het recht op dataportabiliteit;
  - Het recht op beperking van de verwerking;
  - Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
  - Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.


  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WilroffReitsma en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar servicedesk@wilroffreitsma.nl of vul het contactformulier op de contactpagina in.

 3. Bewaartermijnen
  WilroffReitsma bewaart de persoonsgegevens van de sollicitant gedurende de periode, die noodzakelijk is in het kader van de sollicitatie. Indien de sollicitatie niet leidt tot een arbeidsrelatie, zal WilroffReitsma de persoonsgegevens van de sollicitant uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen. Met expliciete toestemming van de sollicitant, kan WilroffReitsma gegevens bewaren indien er een zakelijke behoefte bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door de CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Hier in geldt een maximale bewaartermijn van 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure.

 4. Toegang persoonsgegevens en delen met derden
  De toegang tot persoonsgegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van WilroffReitsma die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Deze personeelsleden zullen uitsluitend voor de behandeling van de sollicitatie toegang hebben tot de persoonsgegevens. Zij zullen de privacy van sollicitanten respecteren en deze persoonsgegevens vertrouwelijk houden. WilroffReitsma verzendt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derde partijen, met de mogelijke uitzondering van gegevensverwerkers zoals een assessmentbureau indien dit relevant is voor de sollicitatieprocedure. Voorafgaand aan het verzenden van de persoonsgegevens aan enige derde partij, zal WilroffReitsma hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant vragen en ervoor zorgen dat de derde partij (contractueel) gebonden is aan geheimhouding. WilroffReitsma verkoopt en verhandelt geen persoonsgegevens van sollicitanten aan derde partijen.

 5. Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
  WilroffReitsma heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens van sollicitanten te beschermen en te beveiligen, en om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

 6. Screening
  Screening via social media, kan een onderdeel vormen van de sollicitatieprocedure.

 7. Wijzigingen privacy statement
  WilroffReitsma behoudt zich het recht voor dit privacy statement voor sollicitanten te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Maak uw IT en Telecom vandaag nog makkelijk

info@wilroffreitsma.nl

Adresgegevens

WilroffReitsma Halfweg
Haarlemmerstraatweg 111
1165 MKHalfweg
WilroffReitsma Amersfoort
Satelliet 7
3824 MTAmersfoort
KVK 34067050
BTW NL803525928.B.01

Onze Partner

WilroffReitsma & Partners
Toetsenbordweg 55
1033MZAmsterdam
KVK 32169569
BTW NL822145431.B.01

Meer WilroffReitsma

Support op afstand
Open teamviewer
magnifiercross