fbpx
Support
Contact
ContactSupport
Privacy Policy

WilroffReitsma Privacy Policy

Het onderstaande privacybeleid (versie 1.0, 17-05-2018) is van toepassing op alle sitebezoeken,
transacties en overeenkomsten met WilroffReitsma B.V. (vanaf nu: WR), Haarlemmerstraatweg 111,
1165MK Halfweg, geregistreerd onder KvK-nummer 34067050.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Grondslagen

Bij het gebruiken van onze website https://wilroffreitsma.nl en de transacties en overeenkomsten met WR verkrijgen zij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen zijn altijd gevoelig en krijgen daarom extra bescherming.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat WR in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. WR gebruikt uw persoonsgegevens voor:
▪ het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website;
▪ de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
▪ relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
▪ het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
▪ product- en dienstontwikkeling;
▪ het bepalen van strategie en beleid;
▪ het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame die aansluit
bij uw belangstellingen.
▪ zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot de relaties en
medewerkers van WR;
▪ het verzenden van de nieuwsbrief.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
▪ NAW-gegevens;
▪ bedrijfsgegevens;
▪ functie;
▪ BTW-nummer;
▪ geslacht;
▪ e-mailadres;
▪ (mobiel) telefoonnummer;
▪ IP-adres;
▪ technische browserinformatie;
▪ cookie ID;
▪ CDR-nummers;
▪ klik- en surfgedrag.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u aangeeft dat u de gegevens wilt laten verwijderen of maximaal één jaar nadat wij voor het laatst zakelijk met u van doen hebben gehad.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor directe marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn met onze communicatie- en IT-oplossingen, stellen wij uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling (operators, zoals Vodafone en KPN).

Gegevensbeveiliging

WR maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een beveiligde verbinding en van geavanceerde securityoplossingen van Microsoft.

Al onze medewerkers hebben een geheimhouding getekend voor het vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. De gegevens die wij bewaren worden opgeslagen in een afgeschermde omgeving, waarbij een medewerker op basis van inlogs en een rollen-/rechtenstructuur toegang krijgt tot de voor hem/haar noodzakelijke informatie.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om WR in staat te stellen de toegang tot de site te vergemakkelijken en efficiënter te laten verlopen. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van WR of die van een derde partij. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen voordat deze geïnstalleerd worden. Voor meer informatie hierover, vragen wij u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Op onze website worden cookies gebruikt om:
▪ Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen
(technische of functionele cookies);
▪ het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren
(analytische cookies);
▪ om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).
▪ In- en uitschakelen van cookies
▪ U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere
websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. Voor de website https://wilroffreitsma.nl is deze termijn één jaar.

U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Op https://wilroffreitsma.nl wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. WR beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid, dan wel zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De links naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. WR aanvaardt derhalve geen
aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier onderaan dit bericht, ons een e-mail te sturen via servicedesk@wilroffreitsma.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 020 – 40 77 700 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur.

U heeft de volgende rechten:
▪ Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
▪ inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
▪ het laten corrigeren van fouten;
▪ het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
▪ intrekken van toestemming;
▪ bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
▪ overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Binnen WR maken we gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om het websitegedrag te analyseren en persoonlijke gegevens op een veilige en vertrouwde te beheren.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Contactgegevens
WilroffReitsma B.V.
Haarlemmerstraatweg 111
1165MK Halfweg

Satelliet 7
3824MT Amersfoort

KvK: 34067050

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bovenstaande privacy verklaring, is op 1-6-2021 in werking gegaan.

Google

Voor antwoord op de vraag hoe Google uw persoonsgegevens gebruikt zodra u op akkoord klikt, verwijzen wij naar u het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google.

Versie 1.1

Maak uw IT en Telecom vandaag nog makkelijk

info@wilroffreitsma.nl

Adresgegevens

WilroffReitsma Halfweg
Haarlemmerstraatweg 111
1165 MKHalfweg
WilroffReitsma Amersfoort
Satelliet 7
3824 MTAmersfoort
KVK 34067050
BTW NL803525928.B.01

Onze Partner

WilroffReitsma & Partners
Toetsenbordweg 55
1033MZAmsterdam
KVK 32169569
BTW NL822145431.B.01

Meer WilroffReitsma

Support op afstand
Open teamviewer
magnifiercross